Przejdź do treści
Home » Informacje » Konferencja „Odra – wizja rzeki”

Konferencja „Odra – wizja rzeki”

Zapraszamy Państwa na konferencję p.n. „Odra – wizja rzeki w aspekcie adaptacji do zmian klimatu i współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych”, która odbędzie się 22 lutego w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie, Brama Brzostowska 1.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, organizacji oraz instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków do podejmowania decyzji związanych z rozwojem rzeki Odry oraz jej doliny na odcinku od Wrocławia do Nowej Soli.
Organizatorzy konferencji, dzięki Państwa uczestnictwu chcą stworzyć forum do dyskusji i dialogu poświęconemu najważniejszym wyzwaniom dla rzeki Odry tj. zachowaniu jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwojowi funkcji społecznych i ekonomicznych w dobie coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatu. Rekomendacje i uwagi uczestników przekażemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury.
Zgłoszenia na konferencję należy dokonywać elektronicznie:
https://forms.gle/oyK5aDiGtxJTxxNTA do dnia 19.02.2024r.
Kontakt: Małgorzata Bochyńska: bochynska@zielonaakcja.pl, 734129426

Ramowy program konferencji:
9.30 rejestracja uczestników – powitalna kawa,
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji – Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa, Krzysztof
Maj, Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
10.15 – 10.45 – Wizja dla Odry – współczesne wyzwania dla utrzymania funkcji rzeki i jej
doliny – Piotr Nieznański, ekspert,
10.45 – 11.1 – Perspektywa finansowa 2021-2027 – fundusze na działania adaptacyjne dla
rzek i wspieranie rozwoju turystyki – Krzysztof Smolnicki FER, Natalia Mutor UMWD,
11.15 – 11.45 – Przyroda doliny Odry – zasób czy bezpowrotna utrata – Krzysztof Konieczny,
Andrzej Ruszlewicz, eksperci,
11.45 – 12.15 – Rozwój zrównoważonej turystyki – szanse na wykorzystanie potencjału
przyrodniczo-krajobrazowego doliny Odry oraz aktywności lokalnej – Jarosław Paczkowski,
LGD Kraina Łęgów Odrzańskich,
12.15 – 13.00 – Moderowana dyskusja – Wyzwania dla Odry – czy jesteśmy gotowi realnie
spojrzeć na problemy i szanse dla rzeki w kontekście zmian klimatycznych, środowiskowych
i społeczno-ekonomicznych ?
13.00 – 13.15 Podsumowanie konferencji,
13.15 – 14.00 Poczęstunek,
14.00 – wizyta na nadbrzeżu pokazująca zagospodarowanie przy Odrze w Głogowie lub
zwiedzanie wieży na Zamku Książąt Głogowskich.

Organizatorzy konferencji
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl
Fundacja EkoRozwoju www.fer.org.pl
LGD Kraina Łęgów Odrzańskich www.lgdodra.pl