Przejdź do treści
Home » Nasza wizja » Ekorozwój

Ekorozwój

NASZA WIZJA

Odra jest osią rozwoju regionalnego, społeczności i ekonomii

 • Rekreacja i turystyka
  Rozwinięta infrastruktura turystyczna i przyjazny wizerunek Odry przyciągną odwiedzających, co będzie generować przychody związane z turystyką oraz produktem lokalnym. Dzięki atrakcyjnym możliwościom spędzania wolnego czasu, zróżnicowanemu krajobrazowi i nienaruszonej przyrodzie region stanie się atrakcyjny i zapewni lepszą jakość życia mieszkańców, przyciągnie nie tylko turystów, ale także gości konferencyjnych i nowych mieszkańców pracujących zdalnie.
 • Przyjazne przystanie i miasta
  Przystosowanie miast położonych nad Odrą do korzystania z rzeki w celach odpoczynku, sportu i rekreacyjnej żeglugi stworzy nowe miejsca pracy.
 • Rolnictwo ekologiczne
  Wprowadzenie praktyk rolnictwa ekologicznego przyniesie korzyści rolnikom poprzez zmniejszenie kosztów i lepsze dostosowanie się do rynków zielonych produktów. Funkcjonujące strefy buforowe wzdłuż wszystkich wód powierzchniowych znacznie zredukują wpływ rolnictwa na jakość wód w zakresie spływu
  biogenów.
 • Bogactwo ryb
  Dzięki udrożnieniu lub likwidacji kluczowych barier oraz dzięki zróżnicowaniu i poprawie kondycji siedlisk do Odry i jej dopływów wrócą gatunki migrujące i dwuśrodowiskowe ryb o znaczeniu gospodarczym (w tym sieja, miętus, certa, troć, łosoś i jesiotr bałtycki)1.
 • Zrównoważone rybołówstwo
  Zarządzanie rybołówstwem przyczyniać się będzie do odnowy i ochrony zasobów oraz rozwoju sektora rybackiego, co będzie miało wpływ na stabilność ekonomiczną regionu.
 • Zrównoważone rolnictwo
  Praktyki rolnicze w dolinie Odry doprowadzą do poprawy jakości gleby wcześniej zdegradowanej przez intensywne rolnictwo i zwiększą zdolność krajobrazu do retencji wody (przeciwdziałanie suszy i powodzi).
 1. Sieja (Coregonus maraena), miętus pospolity (Lota lota), kiełb białopłetwy (Romanogobio belingi), koza złota bałtycka (Sabanejewia baltica), certa (Vimba vimba), troć wędrowna (Salmo trutta trutta), łosoś (Salmo salar) i jesiotr bałtycki (Acipenser oxyrinchus). ↩︎