Przejdź do treści
Home » Nasza wizja » Odporność

Odporność

NASZA WIZJA

Odra odporna na zmiany klimatu wraz z nasilającymi się suszami i powodziami

  • Przywracanie obszarów retencyjnych
    Zatrzymywanie wody w skali całej zlewni, w tym na terenach wcześniej zmeliorowanych, oraz rewitalizacja i ochrona naturalnych obszarów retencyjnych, również na wcześniej osuszonych obszarach – zwłaszcza na torfowiskach jako „gąbkach w krajobrazie” – zredukuje zagrożenie powodziami i ograniczy skutki suszy. Oszczędzi to koszty związane z naprawami infrastruktury oraz zminimalizuje straty gospodarcze związane z suszą.
  • Edukacja i podnoszenie kompetencji służb
    Nowoczesny monitoring, prognozowanie i powiązanie z systemami reagowania oraz programy edukacyjne podnoszące kompetencje instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska i zarządzanie wodami poprawią zdolność do przewidywania sytuacji awaryjnych oraz radzenia sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Będzie to miało wpływ na bezpieczeństwo publiczne i stabilność gospodarczą.