Przejdź do treści
Home » O Koalicji

O Koalicji

Koalicja Czas na Odrę powstała początkowo w Polsce 17 marca 1998 dzięki inicjatywie pięciu polskich organizacji ekologicznych. Bezpośrednim powodem powołania koalicji była katastrofalna powódź na Odrze w 1997 roku. Początkowo organizacje postawiły sobie jako główny cel ochronę wartości przyrodniczych dolin rzek oraz oparcie ochrony przeciwpowodziowej na wykorzystaniu potencjału przyrodniczego.

Z czasem na początku XX wieku do polskich organizacji dołączyły się czeskie i niemieckie.  Międzynarodowa koalicja czas na Odrę działała z różną aktywnością koncentrując się na działaniach dla zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony przyrody i wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wobec nasilającego się kryzysu klimatycznego oraz presji szkodliwych inwestycji w dolinie Odry przedstawiciele czeskich, polskich i niemieckich organizacji zdecydowali się reaktywować koalicję w maju 2022. 

Obecnie w koalicji dla ochrony rzek oraz rozwoju społeczności nad nimi żyjących, działa kilkadziesiąt organizacji ekologicznych z trzech nadodrzańskich krajów.   

Polska część Koalicji Czas na Odrę

W Koalicji, po stronie polskiej, działają:

Międzynarodowa Koalicja Czas na Odrę

Informacje o międzynarodowej współpracy w koalicji Czas na Odrę znaleźć można na stronie https://saveoder.org/pl/