Przejdź do treści
Home » Nasza wizja » Ponad granicami

Ponad granicami

NASZA WIZJA

Rzeka ponadgraniczna nie tylko w deklaracjach – Odra jako oś partnerstwa i współpracy

  • Międzynarodowe partnerstwo odrzańskie opierać się będzie na współdzieleniu danych naukowych i monitoringu środowiska. To pozwoli na podejmowanie decyzji opartych na faktach i dostosowanych do potrzeb całego systemu zlewniowego.
  • Ciągła komunikacja między partnerami, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, pozwoli na bieżące monitorowanie i reagowanie na wyzwania ekologiczne i klimatyczne.
  • Włączenie społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw do działań ochronnych stworzy więź społeczną i wzmocni lokalną ekonomię.