Przejdź do treści
Home » Informacje » Odra –  debata ponadregionalna 2024

Odra –  debata ponadregionalna 2024

Zapraszamy na ponadregionalne spotkanie  nt. przyszłości / planu rewitalizacji rzeki Odry i rozwoju nadodrzańskich samorządów.  Debata jest szczególnie istotna  w obliczu zapowiadanej zmiany podejścia do gospodarki wodnej i Odry na poziomie krajowym oraz działań samorządów z nadodrzańskich regionów. 

Czas i miejsce: 12 marca 2024 r., godz. 09:30 – 15:30, Wrocławski Instytut Kultury (Barbara), ul.  Świdnicka 8B Wrocław

Rejestracja zgłoszonych uczestników od 9:30 /

Transmisja on-line  od 10:00 na nurtach informacyjnych

Koalicja Czas na Odrę https://www.youtube.com/@timefortheoder7442

Koalicja Ratujmy Rzeki https://www.facebook.com/RatujmyRzeki  

Uczestnicy:

– przedstawiciele rządu i administracji państwowej

– samorządowcy i kandydaci do wyborów samorządowych z nadodrzańskich województw

– eksperci

– strona społeczna i przedstawiciele Koalicji Ratujmy Rzeki.

Kontekst debaty:

– Ekologiczna „odnowa” Odry – głos  strony rządowej

– Wizja dla Odry i Biała Księga Polskich Rzek – perspektywa Koalicji Ratujmy Rzeki

– Propozycje eksperckie do kierunków programu odbudowy Odry

– Propozycje stron samorządowych.

PROGRAM

10:00 Powitanie

10:10    Wprowadzenie do debaty – rekomendacje dla przyszłości rzeki z Białej Księgi Polskich Rzek i Międzynarodowej Wizji dla Odry / Dorota Chmielowiec-Tyszko i Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju/ Koalicja Ratujmy Rzeki

10:10 – 11:20  Odra – rzeka możliwości: debata panelowa

Prowadząca: Anita Dmitruczuk, dziennikarka              

Uczestnicy debaty panelowej:

Przemysław Koperski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

Gabriela Lenartowicz – Posłanka na Sejm RP

Courseau LouisEkspert w Departamencie Strategii i Analiz Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

Mateusz Balcerowicz Wody Polskie, Z-ca Prezesa ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą,

prof. Robert Czerniawski Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego,

Izabela Zygmunt Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Odra rekomendacje – blok ekspercki

11:20 – 11:35    Redukcja zanieczyszczenia i zasolenia Odry – rekomendacje zmian w prawie  Maria Włoskowicz – prawniczka, Fundacja Frank Bold,

11:40 – 12:55    Odra jako drożny korytarz ekologiczny –rekomendacje dla sieci obszarów chronionych wzdłuż Odry Paweł Pawlaczyk – ekspert w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody; autor wytycznych w zakresie dobrych praktyk związanych z utrzymaniem rzek i gospodarką wodną

12:00 – 12:15    Rekomendacje dla ochrony gatunków  związanych z Odrą po katastrofie prof. Roman Żurek – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Przerwa, poczęstunek i rozmowy kuluarowe

13:00 – 13:20    Rekomendacje dla samorządów w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego Roman Konieczny – ekspert ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi

13:20 – 13:35    Transport i żegluga na Odrze – perspektywy wykorzystania      Piotr Nieznański – ekspert i praktyk w zakresie rewitalizacji rzek i  dolin rzecznych

13:40 – 13:55    Odra jako oś rozwoju – możliwości rozwoju nadrzecznej turystyki                Wanda Nowotarska – pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. komunikacji rowerowej

14:00 – 14:20    Rekomendacje dla Odry i jej dorzecza na bazie  Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; analiza KPR w aktualizacji planów zagospodarowania wodami dr Ilona Biedroń – ekspertka ds. renaturyzacji wód powierzchniowych

14:20 – 15:20    Wspólnie dla Odry – dyskusja  –  głos samorządów, instytucji i społeczności lokalnych

15:30    Podsumowanie debaty i wnioski