Przejdź do treści

CZAS NA ODRĘ

naturalną i życiodajną rzekę w sercu Europy

W 2022 r. jedna z największych katastrof ekologicznych w historii współczesnej Europy, która zdarzyła się na rzece Odrze, trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. Drastycznie uświadomiła ona opinii publicznej pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych i konsekwentnych działań, a także konieczność opracowania kompleksowej koncepcji ochrony Odry, wspieranej i wdrażanej przez wszystkie państwa nad Odrą.

Dlatego też my – przedstawiciele organizacji pozarządowych nadodrzańskich krajów – Czech, Polski i Niemiec – wspólnie działamy dla przyszłości Odry i jej dorzecza. Naszym celem jest poprawa stanu ekologicznego Odry oraz przywrócenie naturalnych procesów rzeki, jej zdolności samooczyszczania, łączności z doliną i obszarami zalewowymi.  Taka pozytywna zmiana pozwali na powrót i/lub utrzymanie dobrego stanu rodzimych siedlisk oraz gatunków.

Odzyskane dla rzek obszary zalewowe i zwiększona naturalna retencja w dorzeczu Odry, zwłaszcza na obszarach podmokłych w dolinie tej rzeki pozwolą zredukować zagrożenie suszą i powodziami. Prowadzące czyste wody rzeka Odra i jej dopływy, a także ich bogate przyrodniczo doliny mogą stać się atrakcyjnymi i rozpoznawalnymi w Europie obszarami wypoczynku i rekreacji. Dynamiczny rozwój regionów nie musi odbywać się kosztem jakości środowiska, a wszelkie inwestycje i modernizacje istniejącej infrastruktury mogą być neutralne dla środowiska lub prowadzić do poprawy jego jakości. Zdrowa rzeka i jej dolina dać może szansę okolicznym mieszkańcom łatwiej dostosowywać się do konsekwencji zmian klimatu.

By skorzystać z możliwości i  urzeczywistnić te cele potrzebujemy realnej międzynarodowej współpracy.

Atlas obszarów zalewowych Odry z roku 2000 – wersja PL/DE/CZ – prezentujący możliwości ochrony przeciwpowodziowej oraz renaturyzacji doliny Odry.