Przejdź do treści
Home » Informacje » Rekomendacje dla Odry

Rekomendacje dla Odry

Prezentowane rekomendacje wypracowane zostały jako rezultat debata zorganizowanej przez Koalicję Ratujmy Rzeki i Koalicję Czas na Odrę 12 marca 2024 we Wrocławskim Instytucie Kultury (Barbara) we Wrocławiu. Była to pierwsza po ukonstytuowaniu się nowego rządu w grudniu 2023 debata poprowadzona w tej formule – uwzględniającej udział strony rządowej, samorządów, ekspertów, strony społecznej.
Celem debaty była dyskusja nt. przyszłości/ planu rewitalizacji rzeki Odry i rozwoju nadodrzańskich samorządów. Spotkanie zorganizowano w obliczu zapowiadanej zmiany podejścia do gospodarki wodnej i Odry na poziomie krajowym oraz działań samorządów z nadodrzańskich regionów. Wzięli w nim udział: przedstawiciele rządu i administracji państwowej, samorządowcy i kandydaci do wyborów samorządowych z nadodrzańskich województw, eksperci oraz strona społeczna.
Kontekstem debaty była: zapowiadana przez rząd ekologiczna „odnowa” Odry, Wizja dla Odry i Biała Księga Polskich Rzek z perspektywy Koalicji Ratujmy Rzeki oraz propozycje eksperckie do kierunków programu odbudowy Odry i propozycje stron samorządowych.

Poniżej przedstawiamy kluczowe rekomendacje przygotowane przez występujących na debacie ekspertów w siedmiu tematach.

Zapis debaty wraz z wystąpieniami o istotnych rekomendacjach dostępny jest na naszym kanale YT:
Odra – rzeka możliwości: debata panelowa
https://youtu.be/ofBuF8GLT_Q
Redukcja zanieczyszczenia i zasolenia Odry – rekomendacje zmian w prawie
https://youtu.be/uQm2W2G5Odc
Odra jako drożny korytarz ekologiczny –rekomendacje dla sieci obszarów chronionych wzdłuż Odry
https://youtu.be/PFzfG2FuTDc
Rekomendacje dla ochrony gatunków związanych z Odrą po katastrofie
https://youtu.be/Hgkpja89pmI
Rekomendacje dla samorządów w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego
https://youtu.be/SzDx5-af0_Y
Transport i żegluga na Odrze – perspektywy wykorzystania
https://youtu.be/28W-8oJpk5w
Odra jako oś rozwoju – możliwości rozwoju nadrzecznej turystyki
https://youtu.be/j_bWqEgfjjc
Rekomendacje dla Odry i jej dorzecza na bazie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych
https://youtu.be/C3_yXfxF1s0
Pełen zapis spotkania wraz z dyskusją na zakończenie
https://youtube.com/live/6R-Yk-By8wA