Przejdź do treści
Home » Informacje » Odra – wyzwania i możliwości rozwoju /opolskie

Odra – wyzwania i możliwości rozwoju /opolskie

Czas: 20 MARCA 2024 r.

Miejsce: Zamek Piastów Śląskich w Brzegu Plac Zamkowy 1, Brzeg

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Członek Zarządu Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza wspólnie ze Starostą Brzeskim oraz Fundacją EkoRozwoju (działającą w ramach Koalicji Czas na Odrę) serdecznie zapraszają na debatę obywatelską „Odra – wyzwania i możliwości rozwoju”. Celem tego spotkania będzie przede wszystkim dyskusja na temat szans i możliwości rozwoju rzeki Odry w kontekście wyzwań dla samorządów, zarządców, ekologów i społeczności lokalnych żyjących nad rzeką.

Niewątpliwie istotnym tematem wymagającym dyskusji na wielu płaszczyznach jest odbudowa  ekosystemu rzeki Odry oraz odtworzenie jej funkcji turystycznych i gospodarczych w perspektywie dostępnych środków unijnych. Liczymy na inspirującą wymianę poglądów i doświadczeń w miejscu spotkania przedstawicieli samorządów,  służb państwowych, ekologów, naukowców, przedsiębiorców oraz organizacji zaangażowanych w poprawę ekosystemu rzeki Odry.

Program

Prowadząca Anita Dmitruczuk

10.30 – 10.50 Powitanie i przedstawienie kontekstu oraz celu debaty: Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego / Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego / Ryszard Galla – przedstawiciel Województwa Opolskiego w Międzywojewódzkim Zespole ds. ochrony i odbudowy ekosystemu rzeki Odry / Jacek Monkiewicz – Starosta Powiatu Brzeskiego / Krzysztof Smolnicki – Prezes Fundacji EkoRozwoju / Tadeusz Jarmuziewicz – Senator RP

10.50– 11.00 Pozytywna wizja dla rzeki- udział społeczny w kontekście rekomendacji z Białej Księgi Polskich Rzek (2023) i Międzynarodowej wizji dla Odry (wrzesień 2023) dostępne środki finansowe – w tym z UE – Krzysztof Smolnicki – Fundacja EkoRozwoju

11.00 – 11.20 Działania podmiotów publicznych w związku z kryzysem ekologicznym na rzece Odrze – Iwona Zyman – Dyrektor Delegatury NIK w Opolu

11.20 – 11.35 Rekomendacje przyrodnicze dla Odry na podstawie wyników niezależnego raportu badawczego wykonanego przez zespół przyrodników w roku 2023 (styczeń 2024) – dr hab. Roman Żurek – Profesor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

11.35 – 11.50 Działania PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach na Odrze – Marcin Jarzyński – Dyrektor PGW WP RZGW w Gliwicach

11.50 – 12.10 Retencja wody – stan, perspektywy, potrzeby działań na rzecz poprawy retencji w dolinie i dorzeczu Odry – dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

12.10 – 13.45 Co dalej z Odrą? – dyskusja moderowana z udziałem przedstawicieli samorządów, partnerów społecznych, ekspertów oraz Wód Polskich wypracowująca rekomendacje potrzebnych zmian, w tym priorytetów realizacyjnych oraz finansowych

13.45 – 14.00 Podsumowanie: Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego / Krzysztof Smolnicki – Prezes Fundacji EkoRozwoju

14:00 Poczęstunek i rozmowy kuluarowe