Przejdź do treści
Home » Informacje » Perspektivy obnovy říční krajiny v mezinárodním povodí Odry

Perspektivy obnovy říční krajiny v mezinárodním povodí Odry

Wroclaw, Concordia Design Wyspa Słodowa 7 28.-29. května 2024
Úterý 28. května

08:30 – 09:30 Registrace účastníků
Blok 1. Úvod
9:30 – 9:35 Přívítání a úvod – Vize mezinárodního povodí Odry
Koalice Čas na Odru
9:35 – 9:40 Vystoupení komisaře EU pro životní prostředí, oceány a rybolov
Virginijusa Sinkevičiusa/ online
9:40 – 9:45
Úvod do tématu obnovy Odry
Urszula Zielińska – státní tajemnice v Mininsterstvu klimatu a životního prostředí, Polsko
Przemysław Koperski – náměstek státního tajemníka v Ministerstvu infrastruktury, Polsko
Blok 2. Inspirace pro Odru z realizovaných projektů
9:50 – 10:00 Zkušenost z povodí řek Murray-Darling v Austrálii – obnova povodí po ekologické katastrofě
Paula Hanasz – Ředitel, slow-water, Austrálie
10:00 – 10:15 Obnova slepých ramen hraniční řeky v povodí Dyje na česko-rakouské hranici
David Veselý – povodí Moravy, Česká Republika
10:20 – 10:35
Zprůchodnění ekologického koridoru v povodí, zkušenosti z projektu LIFE na řece Drávě
Artur Furdyna – ředitel TFPIiG, Rewilding Oder Delta, hydrobiolog z mnohaletými zkušenostmi
s revitalizacemi řek v Pomoří, Polsko
10:40 – 10:55
Nízkonákladové revitalizace na nížinných i výše položených řekách na příkladě řek
v Świętokrzyském vojvodství
Michał Bień – ředitel úřadu ZO PZW v Kielcích, Kolo polského svazu sportovních rybářů v Kielcích, Polsko
11:00 – 11:15
Revitalizace v městském prostředí v kombinaci s protipovodňovou ochranou, případ řeky Moravy
v Olomouci
Michal Krejčí, AOPK Olomouc, Česká Republika
11:20 – 11:35 Zkušenosti z revitalizačních projektů realizovaných místními samosprávami
Iwona Czerwiec, Kamil Piecuch – Svaz měst a obcí v povodí Parsęty, Polsko
11:40 – 11:55 Společenské faktory procesu revitalizace – případová studie Domaszków-Tarchalice/online
Piotr Nieznański, WWF PL, Koalice Čas na Odru, Polsko
Přestávka na kávu
Blok 3. Perspektivy obnovy Odry v jednotlivých zemích
12:20 – 12:35 Finanční podpora a příklady podpořených revitalizací v České republice
Anna Botová – ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí, Česká Republika
12:35 – 12:55
Rámcový přístup, plánovaná opatření a potenciál z perspektivy Federálního úřadu vodních cest
a vodní dopravy v Německu
Astrid Ewe – Úřad vodních cest a vodní dopravy na řekách Odra a Havel, Federální úřad vodních
cest a vodní dopravy, Německo
12:55 – 13:15 Potenciál obnovy Odry v Německu z vědeckého hlediska
Christian Wolter – Leibnizův institut sladkovodní ekolologie a vnitrozemského rybolovu, Německo
13:15 – 13:25
Hydromorfologické mapování a systematický návrh opatření na vodních tocích v ČR
(Projekt Pasportizace vodních toků), 1. část
Kateřina Kujanová – AOPK ČR, Česká Republika
13:25 – 13:35
Hydromorfologické mapování a systematický návrh opatření na vodních tocích v ČR (Projekt
Pasportizace vodních toků), 2. část
Anita Petrů, AOPK Olomouc, Česká Republika
13:35 – 13:40
Získávání poznatků o revitalizačních projektech v Polsku
Ilona Biedroń – expert na revitalizace povrchových vod, Institut meteorologie a vodního
hospodářství
13:40 – 13:55
Perspektivy revitalizačních opatření v povodí Odry v kontextu Plánu povodí Odry
Przemysław Gruszecki – ředitel odboru managementu vodního prostředí, státní podnik Polské vody,
Polsko
Přestávka na oběd
Blok 4. Diskuse
Panelová diskuse o překážkách praktické realizace obnovy říční krajiny,
bránících strategickému přístupu ke zlepšení ekologického stavu povodí Odry, problémy a možnosti
jejich překonání:
15:00 – 15:45 Panel 1. Zvyšování kvalifikace, kvality rozhodování a povědomí klíčových zájmových skupin
15:45 – 16:30 Panel 2. Jak na překážky při realizaci konkrétních projektů
16:30 – 17:15 Panel 3. Systémové problémy a řešení
17:15 – 17:30 Shrnutí konference
Středa 29. května
10:00 – 12:30
Průzkum wroclavského úseku Odry s průvodci z řad přírodovědců, výlet na kánoích a elektrických
člunech.
Start/místo setkání: Odra Centrum, ul, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, odracentrum.org