Przejdź do treści
Home » Informacje » Dosyć mącenia w brudnej wodzie

Dosyć mącenia w brudnej wodzie

Czas na Odrę! Czystą, żywotną, będącą bogactwem społeczności! Odra przyjazna ludziom i przyrodzie – to pozytywna wizja wypracowana przez organizacje pozarządowe z Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę ogłoszona równocześnie w Czechach, Polsce i Niemczech z okazji Światowego Dnia Rzek przypadającego na 24 września. Dokument, który został uzgodniony na wrześniowej czesko-polsko-niemieckiej  konferencji „Przyszłość Odry” w Criewen, odnosi się do potrzeb przyrody i społeczności żyjących wzdłuż rzeki, a tym samym wyraźnie kontrastuje z obecną sytuacją, w tym ze szkodliwymi dla środowiska planami dalszej rozbudowy Odry.

Międzynarodowa Koalicja podkreśla, że przedstawiona wizja czystej Odry nie jest utopią organizacji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Jest dosłownym zobrazowaniem tego jak wyglądałaby Odra,  gdyby w pełni realizować przyjęte przez kraje nadodrzańskie zobowiązania, prawo i strategię zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. Dlatego organizacje koalicji z trzech krajów wzywają rządy  nadodrzańskich państw do realizacji celów określonych w wizji, w celu wypełnienia państowych zobowiązań. Aby to osiągnąć, potrzebna jest dobra współpraca międzynarodowa. My, jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego z trzech krajów współpracujące na rzecz Odry, możemy dać dobry przykład w tym zakresie. Nadszedł czas, aby również kraje współpracowały bardziej konstruktywnie na rzecz przyjaznego do życia regionu Odry  –  apeluje Dorota Chmielowiec-Tyszko z Fundacji EkoRozwoju z Koalicji Czas na Odrę, podczas dzisiejszej konferencji prasowej we Wrocławiu, poświęconej publikacji wizji dla przyszłości Odry.

Wizja dla Odry i jej doliny odpowiada na potrzeby natury oraz społeczności mieszkających nad rzeką. Obejmuje ona czystą wodę, bogactwo przyrodnicze, rozwój gospodarczy społeczności nad rzeką, uodpornienie na zmiany klimatu oraz ponadgraniczną współpracę.

Rzeka Odra nadal znajduje się pod ogromną presją. Brakuje realizacji kompleksowej koncepcji dla ludzi i przyrody, która trwale poprawi stan Odry. Która sprawi, że krajobraz rzeki będzie bardziej odporny na zjawiska związane ze zmianą klimatu, takie jak susza i stres cieplny, ale także na wpływ zanieczyszczeń. Zrównoważony rozwój dorzecza Odry jest możliwy tylko przy przyjaznym dla przyrody wykorzystaniu istniejących zasobów – stwierdza dyrektor zarządzający Deutscher Naturschutzring (DNR)  Florian Schöne jako niemiecki przedstawiciel koalicji na rzecz Odry.

O konieczności zmian mówi też Vlastimil Karlík ze Stowarzyszenia Arnika, koordynującej prace koalicji na rzecz Odry w Czechach zauważając: Chcemy pokazać za pomocą naszej wizji i wspomnianych w niej przykładów najlepszych praktyk, że istnieją wykonalne ekologiczne alternatywy gospodarowania rzekami, które przynoszą korzyści dla przyrody i ludzi. Zrównoważony rozwój Odry i jej dorzecza jest wielką szansą.

Polscy przedstawiciele Koalicji Czas na Odrę  z okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych wysłali wypracowaną w gronie międzynarodowym wizję dla Odry do polityków wszystkich opcji. Pytają ich jakie działania dla rzeki zamierzają  zrealizować?  Każda strategia powinna się zaczynać od wizji, ale by osiągnąć cel potrzebujemy konkretów – dlatego zapytaliśmy wszystkie partie o pięć najważniejszych działań w perspektywie najbliższej kadencji polskiego parlamentu. Dosyć już pływania w mętnej wodzie! – puentuje Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju. 

Przedstawioną wizję międzynarodowego porozumienia dla Odry popiera również polska Koalicja Ratujmy Rzeki www.ratujmyrzeki.pl.

Wrocław, Berlin, Ostrava / 22 września 2023