www.Odra.pl
WIELOWĄTKOWY SERWIS ODRZAŃSKI
Serwis jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Zielona Brama
Zielona Brama
Polecamy
2010 powódź nad Odrą
Kolejna fala zalewa nadodrze. Nie skorzystano niestety z lekcji 1997 roku. Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce jest przestarzała i nieskuteczna - sprowadza się do fragmentarycznego podwyższania wałów i mówienia o budowie zbiorników. Brakuje kompleksowego podejścia zlewniowego i ograniczania zabudowy obszarów zalewowych. Szkoda, że władze nie skorzystały z wydanego przez WWF we współpracy z naszą Fundacją EkoRozwoju "ATLASu obszarów zalewowych ODRY". Aż dziw, że pomimo iż po powodzi 1997 wydano setki milionów na opracowania i ekspertyzy w dalszym ciągu to nas ludzie proszą (ostatnio bardzo często) o mapy obszarów zagrożonych. Informacje o zagrożonych terenach znaleźć też można w interentowym wydaniu Atlasu atlas.odra.pl

  Zobacz starsze wiadomości...

  Strony odrzańskie prowadzi Fundacja EkoRozwoju
Kampania Czas na ODRĘ
Turystyka w Dolinie Odry
Edukacja w dolinie Odry
NATURA 2000 w dolinie Odry
Galeria odrzańska
Atlas terenów zalewowych Odry
D e s i g n   b y   A. P.